ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το xcitehotels.gr© είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς γραπτή έγκριση και συναίνεση του xcitehotels.gr.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με διακριτικό τίτλο “xcitehotels.gr”, δεν έχει καμία νομική, αστική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για τυχόν ζημίες, βλάβες που μπορεί να προκληθούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας από την χρήση αυτής, δεν εγγυάται την συνεχόμενη λειτουργία της, ενώ το περιεχόμενο της δεν αποτελεί νομική, ηλεκτρολογική, μηχανολογική ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική συμβουλή. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη προς τρίτους που αξιώνουν ευθύνες από τους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε επισκέπτης με την χρήση της ιστοσελίδας, θεωρείται ότι κατανοεί πλήρως και συμφωνεί απόλυτα με τους παρόντες όρους χρήσης και οφείλει να τους διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους, θα πρέπει άμεσα να τερματίσει οποιοδήποτε επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να τροποποιεί όποτε κρίνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις επιλογές της. Δεν υποχρεούται να ενημερώσει για τις αλλαγές αυτές τους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας με κανέναν άλλον τρόπο πέραν της επικαιροποίησης της παρούσας σελίδας με τίτλο ‘Όροι Χρήσης’.  Κάθε εκ νέου χρήση της ιστοσελίδας μετά την αλλαγή των όρων χρήσεως, θα συνιστά απόλυτη κατανόηση και αποδοχή των όρων εκ νέου από τους επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας.

Ακόμη, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών συνδέσμων που ίσως εμφανιστούν στην ιστοσελίδα και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την πολιτική προστασίας του απορρήτου, τις βλάβες που ενδεχομένως να προκαλέσουν, την ποιότητα του περιεχομένου και την αξία ή ορθότητα των υπηρεσιών τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να την χρησιμοποιεί ορθά και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Απαγορεύεται οποιοδήποτε παροχή ψευδών ή άλλων στοιχείων και δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε κακόβουλη χρήσης της ιστοσελίδας ή πρόκληση βλαβών σε αυτή. Απαγορεύεται επίσης αυστηρά η χρήση της ιστοσελίδας για σκοπούς που μπορεί να βλάψουν νομικά ή αστικά οποιονδήποτε τρίτο.