Πακέτα Ημιδιαμονής

HOTEL LIDA BASIC

60/5 Ημιδιαμονές σε πολυτελές δωμάτιο των 15€
 • 5 Ημιδιαμονές των 4 ωρών
 • Εξοικονομήστε 15€
 • Σε δωμάτιο των 15€
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL LIDA PLUS

110/10 Ημιδιαμονές σε πολυτελές δωμάτιο των 15€
 • 10 Ημιδιαμονές των 4 ωρών
 • Εξοικονομήστε 40€
 • Σε δωμάτιο των 15€
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL LIDA PREMIUM

90/5 Ημιδιαμονές σε δωμάτιο των 20€ έως 28€
 • 5 Ημιδιαμονές των 4 ωρών
 • Εξοικονομήστε έως και 50€
 • Σε δωμάτιο των 20€ έως 28€
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL SALEM BASIC

60/5 Ημιδιαμονές σε πολυτελές δωμάτιο
 • 5 Ημιδιαμονές των 3 ωρών
 • Εξοικονομήστε 15€
 • Σε δωμάτιο των 15€
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

HOTEL SALEM PLUS

105/3 Ημιδιαμονές σε σουίτα χωρίς υδρομασάζ
 • 3 Ημιδιαμονές των 3 ωρών
 • Εξοικονομήστε έως και 45€
 • Σε σουίτα χωρίς υδρομασάζ
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

HOTEL SALEM PREMIUM

115/3 Ημιδιαμονές σε σουίτα με υδρομασάζ
 • 3 Ημιδιαμονές των 3 ωρών
 • Εξοικονομήστε έως και 50€
 • Σε σουίτα με υδρομασάζ
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem