Πακέτα Επισκέψεων

HOTEL LIDA BASIC

60/5 Ημιδιαμονές σε πολυτελές δωμάτιο των 15€
 • 5 Ημιδιαμονές των 4 ωρών
 • Εξοικονομήστε 15€
 • Σε δωμάτιο των 15€
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL LIDA PLUS

110/10 Ημιδιαμονές σε πολυτελές δωμάτιο των 15€
 • 10 Ημιδιαμονές των 4 ωρών
 • Εξοικονομήστε 40€
 • Σε δωμάτιο των 15€
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL LIDA PREMIUM

90/5 Ημιδιαμονές σε δωμάτιο των 20€ έως 28€
 • 5 Ημιδιαμονές των 4 ωρών
 • Εξοικονομήστε έως και 50€
 • Σε δωμάτιο των 20€ έως 28€
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL LIDA XCITE I

120/3 Διανυκτερεύσεις σε δωμάτιο των 50€
 • 3 Διανυκτερεύσεις των 24 ωρών
 • Εξοικονομήστε 30€
 • Περιλαμβάνει πρωινό γεύμα
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL LIDA XCITE II

150/5 Διανυκτερεύσεις σε δωμάτιο των 35€
 • 5 Διανυκτερεύσεις των 24 ωρών
 • Εξοικονομήστε 25€
 • Δεν περιλαμβάνει πρωινό γεύμα
 • Xcite Hotel Lida
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Lida

HOTEL SALEM BASIC

60/5 Ημιδιαμονές σε πολυτελές δωμάτιο των 15€
 • 5 Ημιδιαμονές των 3 ωρών
 • Εξοικονομήστε 15€
 • Σε δωμάτιο των 15€
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

HOTEL SALEM PLUS

100/3 Ημιδιαμονές σε σουίτα χωρίς υδρομασάζ
 • 3 Ημιδιαμονές των 3 ωρών
 • Εξοικονομήστε έως και 50€
 • Σε σουίτα χωρίς υδρομασάζ
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

HOTEL SALEM PREMIUM

115/3 Ημιδιαμονές σε σουίτα με υδρομασάζ
 • 3 Ημιδιαμονές των 3 ωρών
 • Εξοικονομήστε έως και 50€
 • Σε σουίτα με υδρομασάζ
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

HOTEL SALEM XCITE I

120/3 Διανυκτερεύσεις σε δωμάτιο των 50€
 • 3 Διανυκτερεύσεις των 24 ωρών
 • Εξοικονομήστε 30€
 • Περιλαμβάνει πρωινό γεύμα
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

HOTEL SALEM XCITE II

90/3 Διανυκτερεύσεις σε δωμάτιο των 35€
 • 3 Διανυκτερεύσεις των 24 ωρών
 • Εξοικονομήστε 15€
 • Περιλαμβάνει πρωινό γεύμα
 • Xcite Hotel Salem
 • Ισχύει μόνο για το Hotel Salem

Όροι πακέτων επισκέψεων Hotel Lida

Δείτε αναλυτικά τους όρους χρήσης κάθε πακέτου ημιδιαμονής και επιλέξτε το πιο κατάλληλο για εσάς.

-Το πακέτο "BASIC" αξίας 60€ περιλαμβάνει 5 ημιδιαμονές (4 ώρες) σε δωμάτιο των 15€ στο Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 15€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στην ημιδιαμονή

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Το πακέτο "PLUS" αξίας 110€ περιλαμβάνει 10 ημιδιαμονές (4 ώρες) σε δωμάτιο των 15€ στο Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 40€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στην ημιδιαμονή

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Το πακέτο "PREMIUM" αξίας 90€ περιλαμβάνει 5 ημιδιαμονές (4 ώρες) σε δωμάτιο των 20€ έως 28€ στο Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε έως και 50€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στην ημιδιαμονή

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Το πακέτο "XCITE I" αξίας 120€ περιλαμβάνει 3 Διανυκτερεύσεις (24 ώρες) σε δωμάτιο των 50€ στο Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 30€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στη διανυκτέρευση

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Περιλαμβάνει πρωινό γεύμα

-Το πακέτο "XCITE II" αξίας 150€ περιλαμβάνει 5 Διανυκτερεύσεις (24 ώρες) σε δωμάτιο των 35€ στο Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 25€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Lida στη Νέα Ερυθραία

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στη διανυκτέρευση

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Δεν περιλαμβάνει πρωινό γεύμα

Όροι πακέτων επισκέψεων Hotel Salem

Δείτε αναλυτικά τους όρους χρήσης κάθε πακέτου ημιδιαμονής και επιλέξτε το πιο κατάλληλο για εσάς.

-Το πακέτο "BASIC" αξίας 60€ περιλαμβάνει 5 ημιδιαμονές (3 ώρες) σε δωμάτιο των 15€ στο Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 15€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στην ημιδιαμονή

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Το πακέτο "PLUS" αξίας 100€ περιλαμβάνει 3 ημιδιαμονές (3 ώρες) σε σουίτα χωρίς υδρομασάζ στο Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε έως και 50€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στην ημιδιαμονή

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Το πακέτο "PREMIUM" αξίας 115€ περιλαμβάνει 3 ημιδιαμονές (3 ώρες) σε σουίτα με υδρομασάζ στο Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε έως και 50€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στην ημιδιαμονή

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Το πακέτο "XCITE I" αξίας 120€ περιλαμβάνει 3 Διανυκτερεύσεις (24 ώρες) σε δωμάτιο των 50€ στο Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 30€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στη διανυκτέρευση

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης

-Περιλαμβάνει πρωινό γεύμα

-Το πακέτο "XCITE II" αξίας 90€ περιλαμβάνει 3 Διανυκτερεύσεις (24 ώρες) σε δωμάτιο των 35€ στο Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη.

-Με το πακέτο αυτό εξοικονομείτε 15€

-Ισχύει μόνο για το Xcite Hotel Salem στην Αργυρούπολη

-Ισχύει για 6 μήνες από την αγορά

-Ισχύει για άτομα άνω των 18€

-Δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά

-Ισχύει όλες τις ημέρες της εβδομάδος

-Ισχύει μόνο στη διανυκτέρευση

-Ισχύει μόνο κατόπιν κράτησης