ΗΜΙΔΙΑΜΟΝΗ ΑΠΟ 14€

Δωμάτιο Νο01
Δωμάτιο Νο01 "Casanova"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 14€ - Χρέωση διαμονής 35€
Δωμάτιο Νο02
Δωμάτιο Νο02 "Καρδιά"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 14€ - Χρέωση διαμονής 35€
Δωμάτιο Νo10
Δωμάτιο Νo10 "Romantico"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 14€ - Χρέωση διαμονής 35€
Δωμάτιο Νo11
Δωμάτιο Νo11 "Club 54"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 14€ - Χρέωση διαμονής 35€
Δωμάτιο Νο101
Δωμάτιο Νο101 "Fetish"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 23€ - Χρέωση διαμονής 45€
Δωμάτιο Νο102
Δωμάτιο Νο102 "Άγρια Ορχιδέα"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 22€ - Χρέωση διαμονής 50€
Δωμάτιο Νο103
Δωμάτιο Νο103 "Boho Chic"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 16€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Χρέωση διαμονής 35€
Δωμάτιο Νο104
Δωμάτιο Νο104 "Scarlet"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 20€ - Χρέωση διαμονής 45€
Δωμάτιο Νο105
Δωμάτιο Νο105 "Xcite"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 22€ - Χρέωση διαμονής 45€
Δωμάτιο Νο106
Δωμάτιο Νο106 "Retro Glam"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 20€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Χρέωση διαμονής 45€
Δωμάτιο Νο107
Δωμάτιο Νο107 "Gothic"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 19€ - Χρέωση διαμονής 40€
Δωμάτιο Νο108
Δωμάτιο Νο108 "Indians"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 20€ - Χρέωση διαμονής 40€
Δωμάτιο Νο109
Δωμάτιο Νο109 "Tropical"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 18€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 15€ - Χρέωση διαμονής 35€
Δωμάτιο Νο201
Δωμάτιο Νο201 "Cavalli"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 22€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 18€ - Χρέωση διαμονής 45€
Δωμάτιο Νο202
Δωμάτιο Νο202 "Leopard"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 22€ - Χρέωση διαμονής 50€
Δωμάτιο Νο203
Δωμάτιο Νο203 "Bijoux"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 23€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 18€ - Χρέωση διαμονής 50€
Δωμάτιο Νο204
Δωμάτιο Νο204 "Royal"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 26€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 23€ - Χρέωση διαμονής 50€
Δωμάτιο Νο205
Δωμάτιο Νο205 "Mirrors"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 30€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 25€ - Χρέωση διαμονής 60€
Δωμάτιο Νο206
Δωμάτιο Νο206 "Elegant"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 24€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 16€ - Χρέωση διαμονής 50€
Δωμάτιο Νο207
Δωμάτιο Νο207 "Φλωρεντία" (Firenze)
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 27€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 23€ - Χρέωση διαμονής 55€
Δωμάτιο Νο208
Δωμάτιο Νο208 "Barocco"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 28€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 23€ - Χρέωση διαμονής 55€
Δωμάτιο Νο209
Δωμάτιο Νο209 "Scandal"
Χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 25€ - Το πρωί 07:00-16:00 χρέωση ημιδιαμονής (4ώρες) 17€ - Χρέωση διαμονής 50€
Previous Next Play Pause